Chia sẻ Art Photoshop tính năng vẽ tranh nghệ thuật

Art Photoshop là một phần mềm nhỏ dạng add-on của photoshop, giúp bạn vẽ tranh nghệ thuật chỉ bằng 1 cú click chuột

Art Photoshop
Share [Photoshop] Art Photoshop Add-on tạo tranh vẽ nghệ thuật
Share [Photoshop] Art Photoshop Add-on tạo tranh vẽ nghệ thuật
Share [Photoshop] Art Photoshop Add-on tạo tranh vẽ nghệ thuật
Share [Photoshop] Art Photoshop Add-on tạo tranh vẽ nghệ thuật

Đặc Điểm , Chi Tiết :

  • File dimenssion 4444_x_4444_px DPI_300

Download

 

You may also like...