Hướng dẫn thêm import LUT màu vào trong Photoshop CC

Bài hướng dẫn này chỉ bạn các đưa các mẫu màu được thiết kế sẵn (LUTs màu) vào trong photoshop CC . Để bạn có thể click chọn màu mình thích khi bạn muốn áp màu đó lên bức ảnh của bạn trong Photoshop CC

Giao diện Photoshop CC

Bước 1: Mở Photoshop CC lên , sau đó click menu Windows > Adjustments để mở bảng . Sau đó click lên biểu tượng lưới Color Lookup như sau

Chọn lưới

Hoặc có thể click lên nút Adjustment trên bảng layer và chọn Color Lookup

Chọn Color Lookup

Bước 3: Trên bảng Properties , bạn click chuột vào chữ 3DLUT File nó sẽ yêu cầu bạn tìm và chọn file LUT trên máy tính của bạn

Hoặc bấm vào chữ Load 3D LUT … và chọn chữ Load 3D LUT … nếu muốn chọn màu khác

Bước 4: Sau đó tìm đến nơi bạn lưu file LUT và chọn mở nó , bạn sẽ áp được ngay gam màu mà bạn cần lên bức ảnh của bạn

Nếu bạn muốn hiệu chỉnh lại màu sắc của LUT màu này, bạn có thể click đúp chuột lên layer mask để chỉnh sửa. Và cả trên bảng Properties nữa

Cảm ơn bạn đã xem bài

You may also like...