Flaming Pear Flexify 2.98 for Adobe Photoshop (WIN)

Flexify 2 là một Plugin tuyệt vời! Bạn muốn biến một bức ảnh của bạn thành một khối lập phương, biến những bức ảnh của bạn bằng những nếp gấp origami hoặc làm cho ảnh của bạn phản chiếu trong một quả cầu được nhân đôi? Đây chỉ là một vài điều đơn giản với Flexify! Với Flexify, bạn có thể uốn ảnh toàn cảnh hình cầu thành các hình mới. Tạo chế độ xem góc siêu rộng, in ảnh toàn cảnh và bản đồ dưới dạng chất rắn có thể gập lại và ‘các lỗ hổng toàn cầu’, mô phỏng các ống kính không thể, và nhiều hơn nữa. Uốn toàn cảnh hình cầu uốn cong thành hình dạng mới. 

You may also like...