Chia sẻ Lightroom Preset AGF Ultra màu tuyệt đẹp dành cho ảnh du lịch

Lightroom Preset AGF Ultra được tạo ra để cân bằng sáng cho ảnh giúp màu sắc tươi và trong sáng cho ta một tấm ảnh thật đẹp, thật dễ dàng chỉ với một cái bấm chuột

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1DQMBay2xGzeXt6cmklD_D1ADUeb57le6/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...