Chia sẻ Plugin Pro Retouching Essentials Pack II Dành cho Photoshop

Bộ Plugins dành cho Photoshop cs6 trở lên với (14 Packs). Plugins mạnh mẽ dành cho Photoshop này có những công cụ cải thiện chất lượng ảnh và tiết kiệm thời gian trong công việc

Plugin Pro Retouching Essentials Pack II

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1zWIXiBJb3XHnsWTx9ktn1Uh7XlSdhntK/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...