Chia sẻ Preset Lightroom Marvin Kuhr dành cho ảnh thiên nhiên, phong cảnh (WIN/MAC)

Marvin Kuhr Lightroom Presets được thiết kế để làm trong ảnh tươi màu ảnh với màu sắc xanh lạnh cho bức ảnh rõ nét và trong veo. thật dễ dàng để có bức ảnh đẹp chi với một cái bấm chuột

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1yME6OppYqOuOjw2CHimcxSUE5pA-PSss/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...