Chia sẻ Medium to Dark SkinTone LUTs For Photoshop Plugin (WIN/MAC)

Plugin chỉnh màu da một cách chuyên nghiệp, màu da trung bình đến tối nhưng cũng có thể được sử dụng cho mọi người thuộc bất kỳ màu da nào. thật dễ dàng và tiết kiệm thời gian cho việc chỉnh màu da

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1GFPqpnUzGS0KjzNjZI8ZbtVICD17_8SC/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...