Chia sẻ bộ Preset Lightroom Kenya & Zanzibar dành cho ảnh du lịch

Bộ Preset lightrom tuyệt đẹp dành cho ảnh du lịch, giúp cân bằng sáng cho ảnh làm ảnh tương phản tốt hơn màu sắc tươi hơn chỉ một cái nhấp chuột các bạn đã có bức ảnh thật đẹp

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1AB78HuJZvnmpOAD2DIlSInTo47qeIwzJ/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...