Share bộ Preset The Beach and Desert Collection (WIN/MAC)

The Beach and Desert Collection bao gồm 15 preset khác nhau, các bạn sẽ thật ngạc nhiên khi thấy hiệu quả từ bộ Preset này mạng lại cho các bạn.

Lưu ý những preset này sẽ chỉ hoạt động với Bản cập nhật Lightroom 2018.

You may also like...