Chia sẻ Autofx Mystical Suite [StandAlone & Plugin dành cho Photoshop]

Plugin hơn 100 bộ lọc động, bất kỳ bộ lọc nào trong số đó cũng tuyệt vời để làm vui lòng người dùng, bộ lọc có thể được xếp chồng lên nhau và kết hợp với nhau để tạo thành vô số cải tiến ảnh chuyên nghiệp.

Trang chủ – http://www.autofx.com/photo-effects-software/mystical-photo-effects-gen2.html

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1V-bhDKe5de2nMTy8JZV-j99lRp3ejPu6/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...