Chia sẻ Fujifilm Simulator Panel Plugin dành cho Photoshop

Panel Plugin bao gồm 6 lựa chọn màu khác nhau. Plugin chuyển đổi ảnh kỹ thuật số thành kiểu ảnh analog. Plugin có tất cả những gì bạn cần để tạo ra kết quả gần nhất với analog.

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/17FpYD6uMrDbLyDHXCP69vg2O76LZWL–/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...