Chia sẻ GuideGuide 4.7.1 Plugin dành cho Illustrator & Photoshop

GuideGuide là bảng điều khiển Photoshop Illustrator giúp canh lề thiết kế. GuideGuide sẻ tiết kiệm thời gian rất nhiều cho công việc

Tính năng GuideGuide:
– Thêm các đường dẫn dựa trên canvas, artboards, các lớp được chọn hoặc lựa chọn của bạn.
– Nhanh chóng thêm đường dẫn cho các cạnh và trung điểm.
– Rõ ràng canvas, artboard, ngang, dọc hoặc các hướng dẫn cụ thể.
– Bản sao hướng dẫn cho các bảng vẽ và tài liệu khác.
– Tạo lưới tùy chỉnh quá phức tạp đối với các công cụ lưới khác.
– Lưu các lưới bạn sử dụng nhiều nhất và chia sẻ chúng với những người khác.

You may also like...