Chia sẻ Mike D Proofmaker 3.5.4 Plugin dành cho Photoshop

Proofmaker là một plugin giúp sẽ thay đổi kích thước ảnh của bạn chuẩn với kích thước in ấn, soát lỗi hoặc duyệt web. Thay đổi kích thước thành kích thước in tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh và thêm đường viền, nhãn và biểu trưng. Với giao diện mượt mà dể hiểu

You may also like...