Chia sẻ Plugin AD Plastiline Lab cho Photoshop (Win / MacOS)

Plugin với các công cụ để mô phỏng các hình dạng và kết cấu Plastiline. Tha hồ sáng tạo với các công cụ tạo mô hình, 27 kiểu Plastiline, 16 Công cụ để cắt, cạo, đẩy và làm mịn, 8 nền liền mạch và 64 mẫu màu

Trang chủ http://alexdukal.com/store/downloads/ad-plastiline-lab/?nocache=true

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1b-UPZ-aCaK-jZgSCACMSx2tEaOkINf_n/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...