Chia sẻ Plugin Armature. Drag. n. Drop wireframing dành cho Adobe Illustrator

Armature là phần mở rộng khung dây cho Adobe Illustrator. Dể dàng hóa bố cục web và thiết bị di động một cách nhanh chóng và hiệu quả bằng cách chỉ cần thêm các đối tượng vào bất kỳ bảng vẽ nào. Thư viện được tổ chức tốt, có thể tìm kiếm đầy đủ của Armature chứa đầu trang, chân trang, menu, tab, chuyển đổi, chú giải công cụ, trình giữ chỗ, khối nội dung, phần tử biểu mẫu và thậm chí cả bố cục hoàn chỉnh — danh sách vẫn tiếp tục.

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1cvlPSbEZOFGKpctjmrTqCyOje4DEXVsn/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...