Chia sẻ Plugin Astute ColliderScribe 2.1.4 dành cho Illustrator

Plugin ColliderScribe cho phép căn chỉnh các hình dạng với tốc độ và độ chính xác. Với ba công cụ căn chỉnh sử dụng chú thích rõ ràng để đánh dấu các điểm giao nhau. Thêm vào đó, được lấy cảm hứng từ bảng điều khiển Space Fill cho phép bạn lấp đầy một hoặc nhiều đối tượng bằng các đối tượng đã chọn để lấp đầy đồng đều với các tính năng trực tiếp

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1AGm4rPKV4tNEou3IW50nKuW-s0KVSiOO/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...