Chia sẻ Plugin Astute Graphics InkQuest dành cho Adobe Illustrator

Plugin Kiểm soát đầu ra và chi phí in và làm cho các tác vụ trước khi in thông thường trong Illustrator trở nên đơn giản. PLugin cung cấp một quy trình làm việc được sắp xếp hợp lý trong đó người vận hành có thể ở trong Illustrator để xác định và khắc phục ngay lập tức các sự cố in. 

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1ujw9o508cP5X4O_0KSM317ytqAqTNFsc/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...