Chia sẻ Plugin Astute Graphics Phantasm 3.2.4 dành cho Adobe Illustrator

Plugin giúp nhanh chóng tạo hiệu ứng bán sắc có thể mở rộng 100% dựa trên bất kỳ tác phẩm nghệ thuật cơ bản nào. Bao gồm các cài đặt trước do người dùng dã chọn: đơn sắc / CMYK / màu lấy mẫu, góc lưới, dpi, lớp lót và nguồn gốc. Cũng như các giá trị đặt trước ‘dấu chấm’ do người dùng xác định của: hình tròn / hình vuông / dòng / văn bản / ký tự / ký hiệu, góc, sự pha trộn và đường cong tăng điểm. Có thể được áp dụng cho lớp trước khi vẽ. Halftones đặc biệt hữu ích cho các áp phích cho đến thiết kế áo phông và in ấn bảo mật.

You may also like...