Chia sẻ Plugin Astute InkScribe 1.7.4 dành cho Adobe Illustrator

Plugin tích hợp liền mạch với Adobe Illustrator. giống như bút trong Illustrator về chức năng của nó, điều làm cho InkScribe trở nên đặc biệt là tính năng kiểm soát bổ sung mà nó mang lại, cho phép làm việc với độ chính xác và tốc độ. mang lại hiệu quả cáo và tiếc kiệm thời gian

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1hsvqvjcmM0lmavypeHsNRLmS1x4qIFfS/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...