Chia sẻ Plugin Astute InkScribe 1.7.4 dành cho Adobe Illustrator

Plugin tích hợp liền mạch với Adobe Illustrator. Tương tự như công cụ bút trong Illustrator về chức năng của nó, điều làm cho InkScribe trở nên đặc biệt là tính năng kiểm soát bổ sung mà nó mang lại, cho phép làm việc với độ chính xác và tốc độ.

You may also like...