Chia sẻ Plugin Avenza Geographic Imager dành cho Adobe Photoshop 5.4

Plugin Geographic Imager hỗ trợ GeoTIFF trong Photoshop và các định dạng raster. Hình ảnh khảm và gạch, thay đổi phép chiếu, biến đổi, chỉnh sửa và hình ảnh chu vi địa lý dựa trên các điểm kiểm soát mặt đất. Xử lý hàng loạt hình ảnh của bạn bằng tính năng Geographic Imager và Adobe Photoshop scripting. Geographic Imager là người bạn đồng hành tốt nhất mà bạn có thể có

Trang chủ – http://www.avenza.com/geographic-imager

You may also like...