Chia sẻ Plugin AXIS Quick Retouch Kit 3.0 Panel dành cho photoshop

Plugin AXIS Quick Retouch Kit 3.0 Panel được tạo ra để tăng tốc và đơn giản hóa quá trình chỉnh sửa ảnh chân dung. Trước bạn là phiên bản thứ ba của bộ, được tạo vào năm 2016 và được cập nhật và cải tiến. Bộ này là thành quả sau nhiều năm làm việc của nhà phát triển và tất cả người dùng, nhờ phản hồi của họ, đã giúp cải thiện và cập nhật để trở nên tốt hơn. Với hành động Quick Retouch Kit, bạn thực sự có thể chỉnh sửa sau 5 phút!

You may also like...