Chia sẻ Plugin BWVision – Quick Mask Pro v1.2 Panel dành cho Photoshop CC 2014-2019 (Win/Mac)

BWVision – Quick Mask Pro v1.2 tạo mặt nạ cơ bản phức tạp cho các lựa chọn khó trong vòng vài giây chỉ với vài cú nhấp chuột. Tinh chỉnh mặt nạ cơ bản nhanh chóng. Giúp công việc đơn giản hơn tiếc kiệm thơi gian hơn.

Home Page – https://www.bwvision.com/quick-mask-pro-panel/

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1NES49jx_sREVgQ_N1_SnWoU1ky00P6Wh/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...