Chia sẻ Plugin Conny Wallstrom’s Retouching Toolkit dành cho Photoshop

Conny Wallstrom’s Retouching Toolkit công cụ chỉnh sửa chuyên nghiệp được tạo ra đầy đủ các tính năng để chỉnh sửa. Các công cụ của plugin sẽ tăng tốc đáng kể công việc và đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn.

Trang chủ – http://retouchingtools.com/

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1T0ite2Vgg5XT6vCJQyK7ut7I2cPDMwKc/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...