Chia sẻ Plugin Coolorus v2.5.14 dành cho Adobe Photoshop CC 2014 > 2020

Plugin là Bảng điều khiển Bánh xe màu dựa trên Corel® Painter®, dành cho các phần mềm Adobe

Coolorus được tao ra dành cho những nhà thiết kế sáng tạo, giúp nhà thiết kế làm việc nhanh và hiệu quả hơn trong quá trình làm việc

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1d0EF6kFeiW08BZ6Yb9N4Ky-TluyzkkFj/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...