Chia sẻ Plugin Double USM 2 Panel dành cho Photoshop CC+

Double USMPlugin giúp tăng gấp đôi độ sắc nét của hình ảnh, bạn có thể tự do đặt bán kính. USM mặc định 500-1 (Số tiền-bán kính), bạn có thể tùy chỉnh giảm tông màu với độ mờ của lớp. USM kép cho hiệu ứng tự nhiên hơn với (400-1,5) cho Halos tối và (250-0,7) cho Halos nhẹ, khoảng một nửa cường độ và một nửa độ dày.

Trang chủ – http://cc-extensions.com/products/doubleusm/

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1xzVg1yYpopXfWoLjlZ5AgwJIe6hOHJiq/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...