Chia sẻ Plugin F.64 Elite, Palette Effects 2.0 Panel dành cho Photoshop

Với Palette Effects, bạn có thể vào một thế giới mới về khả năng chỉnh sửa ảnh. Nó tận dụng các nguyên tắc của lý thuyết màu sắc để đảm bảo bạn đang đưa ra các quyết định về màu sắc sáng suốt trong quá trình chỉnh sửa. 

You may also like...