Chia sẻ Plugin Fixel Detailizer Panel v2.0 dành cho Photoshop

Fixel Detailizer Panel v2.0 giúp phân tách hình ảnh thành 5 tỷ lệ chi tiết khác nhau (Đa “Tách tần số” cùng một lúc) cho phép kiểm soát hoàn toàn điều chỉnh mức độ tương phản của từng mức tỷ lệ chi tiết của ảnh

Trang chủ – http://pspanels.com/fixel-detailizer-2-ps/

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1qCB62rDukiZ2Q1UCyUCogJR3rqbp3ALW/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...