Chia sẻ Plugin Flaming Pear Flood 2.08 dành cho Photoshop

Plugin Flaming Pear Flood 2.08 tạo phản xạ nước chân thực với khả năng tạo sóng, gợn sóng và phối cảnh. với độ chân thực 3D được cải thiện

Yêu cầu hệ thống:
– Mac OS X 10.8 “Mountain Lion” trở lên
– Windows Vista trở lên
– Windows: Photoshop CS2 trở lên
– macOS: Trình cắm Mac sẽ hoạt động trở lại CS5.

You may also like...