Chia sẻ Plugin Graphic Spirit Symmetric Ornament dành cho Illustrator

Plugin rất dễ sử dụng, bạn chỉ cần vẽ hoặc chèn các phần tử của một đoạn, phần đối xứng bên kia tự động nhận được kết quả như vậy

You may also like...