Chia sẻ Plugin NBP Lumizone dành cho Photoshop 1.1.001 (Win / Mac)

Plugin NBP Lumizone mặt nạ độ sáng trong quy trình chỉnh sửa đã được sử dụng bởi vô số người chỉnh sửa và biên tập viên,  một số liên quan đến việc “lưu trữ” hàng chục mặt nạ trong bảng Channels, để được sử dụng khi cần thiết.

Trang chủ – https://ninobatista.zenfolio.com/nbp-lumizone-plug-in-for-photoshop

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1R9vyO7KDFLKpSYg7Nf9mVMijDoCjmLCo/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...