Chia sẻ plugin OrionX panel dành cho PHOTOSHOP CC2014 (V.15), CC2015, CC2015.5, CC2017, CC2018, CC2019 (WIN/MAC)

Plugin OrionX được tạo ra để tiết kiệm thời gian hậu kỳ cho nhiếp ảnh gia. OrionX hiệu quả tối đa trong mọi bối cảnh, Plugin giành cho những công việc kéo dài hàng giờ tính bằng giây / phút. Đây là công nghệ và sự đổi mới với các quy trình hoàn toàn tự động và có thể đối phó trong mọi tình huống: Đèn quá sáng, bóng thiếu sáng, màu khử bão hòa và nhiều hơn nữa. tự động có khả năng làm biến dạng cảnh theo cách hoàn toàn thực tế khi xử lý bóng và ánh sáng.

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1Zy3qvj40khwAJ-XaNaWGvEvzyYSt26HP/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...