Chia sẻ Plugin PixelGear 2 Panel dành cho Adobe Photoshop (Win/Mac)

PixelGear 2 dễ sử dụng với Bảng điều khiển trên màn hình PSKiss độc đáo Không có hộp thoại, không có thêm các bước không cần thiết sẻ giúp công việc nhanh hơn.
  
   

Trang chủ – http://pskiss.com/shop/pixelgear-2/

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/14Oj5EKiwqM0cFngEsq2YEY1PdW_mcCFY/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...