Chia sẻ Plugin RA Beauty Retouch Panel 3.3 với Pixel Juggler dành cho Adobe Photoshop

Plugin RA Beauty Retouch Panel 3.3 là bảng điều khiển kết hợp các tập lệnh chỉnh sửa Beauty cơ bản, công cụ và các phím tắt của lớp điều chỉnh, điều này sẽ thêm đơn giản và tăng tốc quy trình làm việc của bạn bằng cách thực hiện các phần tẻ nhạt và lặp đi lặp lại trong thói quen của bạn. Bằng cách sử dụng một số tập lệnh nâng cao và cực kỳ hữu ích, plugin có thể tùy chỉnh theo ý muốn, bảng điều khiển tiện ích mở rộng này cũng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian làm việc, giúp bạn đạt được kết quả chính xác hơn tốt hơn

You may also like...