Chia sẻ Plugin Style My Pic, Pro workflow x Plugin dành cho Photoshop

Pro Workflow X là bảng điều khiển Photoshop tự động hóa nhiều công cụ chỉnh sửa thông thường,Plugin được tạo ra để chỉnh sửa ảnh chân dung và làm đẹp. Khi bạn chọn một tính năng từ bảng điều khiển, các tác vụ được tạo sẵn sẽ tự động chạy để thiết lập các lớp và cài đặt trước của công cụ

You may also like...