Chia sẻ Plugin TK7 Sept 2019 dành cho Photoshop

Plugin TK7 phiên bản mới nhất của bảng điều khiển toàn diện để tạo mặt nạ độ sáng và chạy Photoshop. Nó bao gồm tất cả các tính năng của bảng điều khiển V6 trước đó và bổ sung nhiều tính năng mới. Giống như các phiên bản trước, bảng điều khiển TK7 là mô-đun, vì vậy người dùng có thể định cấu hình nó theo bất kỳ cách nào hoạt động tốt nhất trong không gian làm việc của họ. Mô-đun Combo thậm chí còn có hai cách sắp xếp khác nhau để cho phép một bố cục nhỏ gọn mới nếu bạn muốn

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1_BQY7fm2WsYTd5MIfA4w3BNaG3cjrh2x/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...