Chia sẻ Plugin Topaz ReMask 5.0.1 DC 06.10.2017 dành cho Photoshop

Plugin Topaz ReMask 5.0.1 giúp chọn các đối tượng chính xác để tách nền, điều này rất cần thiết cho nghề làm ảnh. Khả năng chọn đối tượng và nền cắt này mang lại sự linh hoạt hơn, nhanh hơn

Trang chủ – https://www.topazlabs.com/remask

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/15bsugkuM2Ky4RqbuE5moJRNoeMvPlDz5/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...