Chia sẻ Plugin vector Kaleidoscope dành cho Illustrator (Win/Mac)

Plugin là một phần hổ trợ cho Adobe Illustrator. Plugin giúp bạn có thể nhanh chóng tạo các hình minh họa được nhân đôi phức tạp từ các bản vẽ đường thẳng, vector, hình ảnh và hơn thế nữa! Đây là một công cụ thiết kế lý tưởng để tạo màu, logo, áp phích, hoa văn và thiết kế hình xăm.

  • Illustrator CS5
  • Illustrator CS6
  • Illustrator CC (tất cả các phiên bản Creative Cloud)
  • Tương thích với Mac và Windows

You may also like...