Chia sẻ Pugin Prince Meyson – Skin Tone LUTs cho da sáng photoshop (Win/Mac)

Pugin Skin Tone LUTs này được tạo ra để phù hợp với tông màu da Sáng. Pugin sẽ cung cấp cho bạn lượng phân loại màu phù hợp mà bạn cần cho tông màu da của mình.

You may also like...