Chia sẻ VitaminBW 2.0 Plugin dành cho Adobe Photoshop (WIN)

Plugin chuyên tạo ảnh đen trắng.  Gần đây, nhờ vào bí quyết đạt được khi phát triển các plugin mới, chúng tôi đã cải tiến tốt hơn nhiều bằng cách cải thiện một số điểm yếu của nó và thêm các tính năng bổ sung.

Trang chủ – https://www.knowhowtransfer.com/photoshop-professional-plugins/vitaminbw-single-triple-tone-bw-converter/

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1fFjBYnwFhbMwHZLguxoE7soltmHCz3A3/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...