Chia sẻ VitaminBW 2.0 Plugin dành cho Adobe Photoshop (WIN)

VitaminBW là Plugin chuyên tạo ảnh đen trắng.  Gần đây, nhờ vào bí quyết đạt được khi phát triển các plugin mới, chúng tôi đãcải tiến tốt hơn nhiều bằng cách cải thiện một số điểm yếu của nó và thêm các tính năng bổ sung.

Trang chủ – https://www.knowhowtransfer.com/photoshop-professional-plugins/vitaminbw-single-triple-tone-bw-converter/

You may also like...