Chia sẻ Plugin UberSpacer v1.0 cho Photoshop (WIN)

Sự khác biệt là không gian giữa các đối tượng bằng nhau, không chỉ là khoảng cách bằng nhau giữa các tâm của các đối tượng. Điều này chỉ hữu ích nếu các đối tượng bạn đang phân phối có chiều rộng khác nhau.

Trang chủ – www.uberplugins.cc/

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/17yH79t1nh9MkhxZrtE6-0sYQrtNsX7Hd/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...