Chia sẻ Brusherator 1.7.2 Plugin dành cho Photoshop cc trở lên

Brusherator bút vẽ! Trên bảng điều khiển! Tạo các nút văn bản nhỏ, các nút hình thu nhỏ tùy chỉnh và tự động tạo lớn hơn. Giữ Brushes, Tool presetActions trên bảng điều khiển. Và nhiều hơn nữa!

Các tính năng chính:
– Tạo các nút văn bản nhỏ, các nút hình thu nhỏ tùy chỉnh và tự động tạo lớn hơn;
– Giữ Brushes, Tool preset và Actions trên bảng điều khiển;
– Một bảng tùy chọn bổ sung để xem trước lớn hơn;
– Kích thước bàn chải được kế thừa bất kể kích thước bàn chải có trong cài đặt trước (và điều này có thể được ghi đè đối với các cài đặt trước cụ thể);
– Lựa chọn thay thế: một biến thể khác của cài đặt trước trên cùng một nút;
– Kệ cho các nhiệm vụ khác nhau;
– Các phím nóng để chuyển đổi khả năng hiển thị và thay thế của Brusherator

Trang chủ – https://gumroad.com/

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1LlxDHpX52tHJGSI_gphAP7yD6CQPN22H/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...