Chia sẻ ColorKit 1.4.1 Plugin dành cho Photoshop

Quản lý dự án

Plugin được tạo ra để chỉnh sửa một dự án, chỉ cần nhấp đúp vào nó. Từ đó, bạn có thể thay đổi tên của nó và bạn cũng có thể xóa nó bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác. Nếu bạn muốn thay đổi thứ tự các dự án của mình, bạn có thể kéo và thả chúng vào danh sách dự án.

Quản lý màu

Để chỉnh sửa tên màu, hãy nhấp đúp vào nhãn. Để xóa màu, hãy chọn nó bằng cách nhấp vào nó một lần và sau đó nhấp vào biểu tượng thùng rác trên thanh dưới cùng. Bạn cũng có thể kéo và thả màu giống như các dự án.

Chọn màu

Để đặt màu làm nền trước, hãy nhấp vào hộp màu. Để đặt nó làm nền, hãy nhấp chuột phải vào nó. Nếu bạn cần mã hex của một màu, mã đó được hiển thị trên thanh dưới cùng. Nhấp vào nó và nó sẽ được sao chép vào khay nhớ tạm của bạn.

Liên kết các lớp bằng màu

Chọn tất cả các lớp mà bạn muốn liên kết. Sau đó, mở plugin ColorKit, di chuyển chuột qua màu và ở đó bạn có thể nhấp vào biểu tượng liên kết. Hiện tại ColorKit chỉ hỗ trợ các lớp hình dạng và văn bản.

Thay đổi màu được liên kết
Chọn màu bằng cách nhấp một lần vào màu đó. Nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa trên thanh dưới cùng và chọn màu mới. Tất cả các lớp được liên kết sẽ được cập nhật tự động.

Cập nhật màu giữa các tài liệu

Chuyển đến cài đặt bằng cách nhấp vào biểu tượng cài đặt trên thanh dưới cùng. Từ đó, bạn có thể kích hoạt cập nhật tự động giữa các PSD. Bạn cũng có thể làm điều đó theo cách thủ công bằng cách nhấp vào biểu tượng làm mới trên thanh dưới cùng.Yêu cầu: Adobe Photoshop CC2014 hoặc mới hơn.

Trang chủ – https://pluginmate.com/

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1LlxDHpX52tHJGSI_gphAP7yD6CQPN22H/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...