Chia sẻ Photoshop Custom tools Plugin dành cho Photoshop & Illustrator

Tăng tốc quy trình thiết kế của bạn với  plugin mạnh mẽ. Bạn có thể tạo bảng PS tùy chỉnh của riêng mình trong Photoshop CC 2014, chỉ trong vài giây! Bạn thậm chí không cần biết một đoạn mã để tập hợp vô số tập lệnh khác nhau từ nhiều nguồn, vì bạn kết hợp tất cả chúng vào bảng điều khiển PS tùy chỉnh của riêng mình và bạn sẽ nhận được nó đã được đóng gói với một loạt các công cụ hữu ích.

CÁC BẢNG TÙY CHỈNH
Tải bất kỳ số lượng tập lệnh nào, từ bất kỳ nguồn nào, vào trình tạo bảng và ngay lập tức bắt đầu làm việc hiệu quả hơn.

TỐC ĐỘ
Quy trình làm việc của bạn sẽ nhanh hơn bao giờ hết bằng cách thêm các công cụ có chức năng cao và hiệu quả vào trải nghiệm Adobe Photoshop của bạn.

CỘNG ĐỒNG
Bạn có thể thúc đẩy quá trình sáng tạo của mình bằng cách kết hợp tài năng của mọi người. Có rất nhiều nhà thiết kế tuyệt vời tạo ra các công cụ miễn phí.
Tài nguyên

 
ĐÓNG GÓP
Bạn có nghĩ ra những cách thông minh để giúp thiết kế với Photoshop dễ dàng hơn không? Chia sẻ kịch bản của bạn với toàn bộ cộng đồng thiết kế.

Trang chủ – http://www.pspowertools.com/ps-custom-tools/

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/15m5F_BO34Imx_lhVz5LCkhHC8zVTlZR_/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...