Chia sẻ Plugin Oniric Glow Generator dành cho Photoshop

Plugin Oniric tạo hiệu ứng nở là một trong hai tính năng cốt lõi của OniricPlugin sử dụng luật bình phương nghịch đảo giống như sự suy giảm ánh sáng thực để tạo ra sự chuyển tiếp ánh sáng rất mượt mà. Kết hợp với các thuật toán. Plugin hoạt động đáng kinh ngạc với tính năng “tô màu”. 
Vệt sáng Tạo ra vệt sáng là một tính năng cốt lõi khác của Oniric. Với kiểu phát sáng này, Plugin dể dàng tạo ra những hiệu ứng ánh sáng rất thú vị và sáng tạo mà trước đây bạn không nghĩ đến trên hình ảnh của mình. cũng có thể tạo từ lóa ống kính và lóa sáng. Chúng tôi đã thực hiện các bài hướng dẫn để chỉ cho bạn cách tạo chúng, phần còn lại là bạn thử nghiệm với các cài đặt và tìm thêm cách tạo.

Không phá hủy
Chúng tôi đã tạo một plugin mang lại kết quả không phá hủy, điều này có nghĩa là plugin không phá hủy pixel của bạn và nó cung cấp cho bạn khả năng chỉnh sửa các phần tử Oniric, bất cứ khi nào bạn muốn và thay đổi lại bất kỳ cài đặt nào.
Khi nhấn “chế độ chỉnh sửa”, Oniric sẽ tìm kiếm tất cả các phần tử Oniric của bạn đã được tạo và cho phép bạn chọn phần tử bạn muốn chỉnh sửa.

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1W5pqwLAzoHzCbUtX3BWGJKcFZ4fxtiSF/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...