Chia sẻ Plugin Professional set of 50 LUTs for Photographers by Alexey Kuzmichev + Tutorial (Win/Mac)

Các công nghệ LUT chỉ có trong rạp chiếu phim. Giờ đây, nhờ Plugin LUTs các bản cập nhật mới nhất, bạn có thể sử dụng chúng trong Photoshop và Lightroom để xử lý ảnh của mình. Trong bộ này, với 50 cấu hình LUT chuyên nghiệp, được biên soạn phù hợp với các cách phối màu phổ biến và tự động đưa các màu trong ảnh kết hợp hài hòa.

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1E8x65PGhSoncSogHw15Og2TpTN0Nc5qR/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...