Chia sẻ Plugin Titlemizer Panel dành cho Photoshop

Titlemizer là một plugin tạo tiêu đề, văn bản một cách dể dàng và nhanh. Rất thích hợp cho làm thiết kế quản cáo. Hiện hỗ trợ tạo văn bản tiếng Anh, tiếng Ukraina và tiếng Nga cho ba danh mục chủ đề: Công nghệ, Kinh tế và Chính trị.

Trang chủ – http://titlemizer.dominik-levitsky.com/

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1BloTc4zhL_7cg6C9qtP6P-UBwN2xUNFW/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...