Chia sẻ Plugin Topaz InFocus 1.1 dành cho Photoshop

Topaz InFocus là plugin làm sắc nét hình ảnh vượt trội để cải thiện chất lượng hình ảnh tổng thể, tinh chỉnh và làm sắc nét chi tiết hình ảnh. Với Topaz InFocus có được hình ảnh rõ nét chưa từng có

Trang chủ – http://www.topazlabs.com/

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1O8HhgxBwjKfc1k0667rj7aX4UUQdWP1M/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...