Chia sẻ Plugin UberColumns dành cho Photoshop

UberColumns cho phép chia lớp văn bản đoạn văn của mình thành các cột. Văn bản đầu tiên sẽ vẫn giữ nguyên trên một lớp văn bản. Điều đáng ngạc nhiên là nếu bạn thay đổi hoặc chỉnh sửa văn bản trong lớp, nó sẽ điều chỉnh lại để chứa các cột. 

Tìm hiểu thêm: https://gumroad.com/l/ubercolumns#

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1rHy95RfnIdM13-G-5SGkF8szkta1JVPO/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...