Chia sẻ Plugin Fontic V1 Extension dành cho Photoshop CC 2014+

Quét PSD để tìm phông chữ
Kiểm tra phông chữ bạn đang sử dụng trong một dự án bằng một cú nhấp chuột.

Tạo mã HTML
Chọn phông chữ và lấy mã cần thiết trực tiếp từ Photoshop.

Typekit & Google Fonts
Fontic hỗ trợ hai nhà cung cấp phông chữ miễn phí và trả phí phổ biến nhất.

Trang chủ – https://fontic.pluginmate.com/

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1WHZG063HHylb-bxtzSjjfxNHHhQ8931-/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...