Chia sẻ Plugin Topaz DeNoise 6.0.1 cho Photoshop (Win)

Topaz DeNoise Plugin loại bỏ nhiễu ảnh kỹ thuật số. Plugin giảm nhiễu trong khi vẫn giữ được chi tiết hình ảnh nhất, các ảnh như chụp thiếu sáng

Trang chủ tiếng Anh – http://www.topazlabs.com/

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/14h1zWkBBLweUKTagc0YpyNwrbnNHE8qN/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...